Algemene Verkoopvoorwaarden

U wordt verzocht dit document zorgvuldig door te lezen aangezien hierin de algemene verkoopvoorwaarden worden beschreven van ARY Beauty. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van ARY Beauty en op uw aankopen bij ARY Beauty.

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en ARY Beauty, gevestigd te Amsterdam aan het Kerstomaatplantsoen 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60813482, BTW-nummer NL224436107 B01 (hierna te noemen: “ARY Beauty”, de “Exploitant” of “ons”). Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden van ARY Beauty kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de CONTACTPAGINA.

ARY Beauty-producten kopen:

Bestelvoorwaarden:

U kunt uitsluitend producten kopen:

– Die in ARY Beautye worden aangeboden en leverbaar zijn;

– Die in Nederland bezorgd moeten worden; en

– Die voor eigen gebruik zijn bestemd, dat wil zeggen voor uzelf of voor de door u beoogde ontvanger(s) van de producten. ARY Beauty behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren (b.v. wanneer het vermoeden bestaat dat de bestelde producten voor wederverkoop zijn bestemd via niet door ARY Beauty goedgekeurde distributiekanalen).

Informatie over leverbare producten (inclusief prijzen) is te vinden in ARY Beauty. ARY Beauty spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en prijzen van producten die in ARY Beauty verkrijgbaar zijn juist zijn op het moment dat deze informatie op ARY Beauty wordt geplaatst. Hoewel we trachten om ARY Beauty zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de getoonde informatie niet altijd precies overeenkomt met de werkelijke situatie op het moment dat u uw bestelling plaatst.

Producten bestellen en Totstandkoming van de Koopovereenkomst:

– Als u de producten heeft geselecteerd die u wilt bestellen, komen deze in het winkelmandje terecht.

– Als u in het winkelmandje op de knop kassa klikt komt u op een pagina waar een overzciht van uw bestelling wordt gegeven zodat u eventuele fouten kunt zien en aanpassen door te klikken op de knop Bestelling aanpassen.

– Vervolgens kiest u onderaan bij de kassa de gewenste betaalmethode en vult u in het geval van:
– PayPal dien je de voorwaarden te accepteren en klikt u op de knop Afronden, waarna u inlogt op uw PayPal account, of
– Credit Card de gevraagde Credit Card gegevens in en klikt u op de knop Afronden, of
– in het geval van iDEAL de gevraagde iDEAL gegevens in en klikt u op de knop Afronden

– Vervolgens klikt u onderaan het besteloverzicht op de knop Bestellen en uw bestelling wordt naar ons toegestuurd.

– Nadat u op de knop Bestellen heeft geklikt, ontvangen wij in het geval van een Credit Card betaling van uw creditcardmaatschappij of bank autorisatie voor het bedrag dat op het besteloverzicht staat vermeld. Wij schrijven op dat moment nog geen bedragen van uw creditcard of bankrekening af, maar het bedrag van de autorisatie wordt wel op uw bestedingsruimte in mindering gebracht. Dat is de gebruikelijke procedure bij banken. Wanneer wij geen autorisatie voor uw creditcard ontvangen, wordt uw bestelling niet verder verwerkt. In het geval van een iDEAL betaling wordt het bedrag dat op het besteloverzicht staat vermeld direct afgeschreven van de door u gekozen bankrekening indien u het gehele betaalproces van uw bank heeft doorlopen.

– ARY Beauty stuurt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling (“Bestelbevestiging”). Dit betekent echter niet dat wij uw bestelling daarmee hebben geaccepteerd.

– ARY Beauty stuurt u nog een e-mail ter acceptatie van uw bestelling en om te bevestigen dat de door u bestelde producten naar u zijn toegestuurd (“Verzendbevestiging”).

– Een koopovereenkomst tussen u en ARY Beauty voor de door u bestelde producten komt tot stand op het moment dat wij per e-mail een Verzendbevestiging aan u hebben verstuurd, doch uiterlijk op het moment waarop de producten door u zijn ontvangen.

– De koopovereenkomst kan alleen in het Nederlands worden aangegaan.

– De tekst van de koopovereenkomst staat vermeld in de Verzendbevestiging.

Het is mogelijk dat uw bestelling niet of niet geheel kan worden verwerkt of dat ARY Beauty uw bestelling geheel naar eigen inzicht weigert, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

– Het door u bestelde product is uit de handel genomen of is niet meer leverbaar.

– Het geld kan niet worden afgeschreven van uw rekening in het geval van een iDEAL-betaling.

– Uw Credit Card-maatschappij heeft geen autorisatie voor het bedrag van de aankoop gegeven.

– U voldoet niet aan de bestelvoorwaarden als vermeld aan het begin van deze paragraaf.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden staan hier vermeld.

Betalingsvoorwaarden

U kunt betalen met uw Visa, MasterCard of American Express Credit Card, via Sofort Banking of via iDEAL als u een internet-bankrekening heeft.

Retourzending en annulering

De onderstaande voorwaarden voor retourzending en annulering laten uw wettelijke rechten onverlet.

EEN BESTELLING ANNULEREN

Mocht u dat willen, dan kunt u uw bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten annuleren. In dat geval betalen wij het volgende aan u terug:

het volledige bedrag van de aankoop;
de kosten van verzending van de producten naar u.

Wanneer u de bestelling annuleert dient u de producten in dezelfde staat te retourneren als waarin u de producten ontvangen heeft. De kosten van het retourzenden van de producten worden niet door ons vergoed. Indien u de producten niet aan ons retourneert, kunnen wij de kosten van het ophalen van de producten bij u in rekening brengen.

BESCHADIGDE OF GEBREKKIGE PRODUCTEN, FOUTIEVE LEVERINGEN

U kunt (i) de producten ruilen of (ii) het volledige bedrag van de aankoop terugontvangen wanneer de door u bestelde producten bij ontvangst beschadigd of gebrekkig blijken te zijn of ingeval u producten heeft ontvangen die u niet besteld heeft.

i. Ruilen:

Ingeval van retourzending van beschadigde, gebrekkige of foutief geleverde producten leveren wij kosteloos vervangende producten, onder voorwaarde dat u de producten eerst aan ons retour stuurt, in dezelfde staat als waarin u de producten heeft ontvangen.

ii. Restitutie:

Ingeval van retourzending van beschadigde, gebrekkige of foutief geleverde producten betalen wij het volgende aan u terug:

het volledige bedrag van de aankoop;
de kosten van verzending van de producten naar u;
de kosten van de retourzending aan ons tegen afgifte van een kopie van het bewijs van terpostbezorging dat u hebt ontvangen op het postkantoor

onder voorwaarde dat u de producten eerst aan ons retour stuurt, in dezelfde staat als waarin u de producten heeft ontvangen. Wanneer u de producten niet in dezelfde staat retourneert als waarin u de producten heeft ontvangen, kunnen wij de producten of de kosten van het ophalen van de producten bij u in rekening brengen.

PRODUCTEN RETOURNEREN

U kunt producten retourneren door deze op te sturen naar :

ARY Beauty
Kerstomaatplantsoen 22
1104VE Amsterdam

of in te leveren bij een winkel die eigendom is van ARY Beauty. KLIK HIER voor een overzicht van winkels die eigendom zijn van ARY Beauty.

Let op: winkels die deel uitmaken van de franchiseketen van ARY Beauty accepteren geen retourzendingen van producten die via de website zijn besteld.

Ingeval van retourzending of retourneren in de winkel dient u het volgende mee te sturen of mee te nemen:

a) een kopie van de bestelbevestigings e-mail waarin uw Bestelnummer staat vermeld;
b) een bewijs van levering, welke in uw pakje is bijgevoegd, waarin uw Leveringsnummer staat vermeld;
c) een ingevuld retourformulier, dat u kunt downloaden door HIER TE KLIKKEN. Uitsluitend voor retourzendingen per post

Ingeval van retourzending per post dient u met het volgende rekening te houden:

a) het kan zeven (7) dagen duren voordat wij uw zending ontvangen;
b) retouren worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst (uitgezonderd zaterdag) verwerkt;
c) u dient bij het inpakken van de producten voor verzending per post redelijke zorg te betrachten zodat de producten onderweg niet beschadigd raken;
d) u dient bij het postkantoor een bewijs van terpostbezorging te vragen en dit te bewaren totdat u de koopprijs heeft terugontvangen of de vervangende producten bij u zijn thuisbezorgd.

OP DE HOOGTE BLIJVEN

We houden u graag op de hoogte van al onze nieuwe producten en interessante aanbiedingen en promotiecampagnes. Wilt u op de hoogte blijven? Ga dan naar arybeauty.nl en klik op AANMELDEN of vul je e-mailadres in bij “NIEUWSBRIEF AANMELDING”.

HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN

E-mail: info@arybeauty.nl

Telefoonnummer: 06-218 55 146

Postadres:

ARY Beauty
Kerstomaatplantsoen 22
1104VE Amsterdam

Algemeen

ARY Beauty behoudt zich het recht voor om:

– ARY Beauty al dan niet met voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of al dan niet tijdelijk op te heffen; en/of

– deze Algemene voorwaarden en/of de Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u met een bepaalde wijziging van de Algemene voorwaarden niet akkoord gaat, dient u het gebruik van The ARY Beauty onmiddellijk te staken.

– Ingeval deze algemene voorwaarden door de ARY Beauty worden gewijzigd, zijn op uw bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw bestelling. U kunt de algemene voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn, opvragen door een e-mail te sturen naar info@arybeauty.nl.

Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op de koopovereenkomst tussen u en ARY Beauty is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wanneer u een zelfstandige ondernemer bent of een naamloze vennootschap of een publiekrechtelijk orgaan, geldt dat eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de koopovereenkomst aanhangig dienen te worden gemaakt bij de bevoegde Nederlands rechter in Amsterdam. Hetzelfde geldt wanneer u na de totstandkoming van de koopovereenkomst naar het buitenland bent verhuisd.